WAMPEX HEMRIK
VERSLAGEN
WAMPEXHEMRIK
Verslag 26e WAMPEX HEMRIK, gehouden op 28-12-2018.

WAMPEX Hemrik 2018

Vrijdag 28 december was het weer zover: De 26e WAMPEX Hemrik.

Voorgaande jaren moesten er een aantal ploegen op de dag van de Wampex afmelden i.v.m. ziekte. Dit jaar waren
er een aantal afmeldingen per ploeg i.v.m. ziekte of omstandigheden. Alle 38 ploegen zijn dan ook aan de start
verschenen. Een aantal met iets minder deelnemers. Dit jaar had de organisatie een hele kluif aan het organiseren
van vervoer naar de startplaats. Maar liefst 10 vrijwillige chauffeurs hadden we hiervoor weten te strikken. Helaas
moest n van de chauffeurs afhaken i.v.m. ziekte.  Binnen een kwartier hadden we hiervoor een vervanger
gevonden: Erwin met zijn A-team bus. Een aantal ploegen waande zich in de bus dan ook al het  A-team. En
misten het bijbehorende muziekje. Het vervoer liep (letterlijk en figuurlijk) op rolletjes, dankzij de cordinatie van
Luitzen en Tessa, onze vaste EHBO-ers. Dank jullie wel, jullie hebben ons veel werk uit handen genomen. Ondanks
dat je op alles denkt te zijn voorbereid: En van de chauffeurs kreeg pech onderweg met de auto en kon de laatste
groep niet vervoeren. Ook daar bracht EHBO-er Luitzen uitkomst: Hij is in auto gesprongen en heeft een ploeg
weggebracht.
De start vanuit Machineverhuur De Deelen in Tijnje liep goed. De eerste ploeg was een beetje erg vroeg ter plaatse
in moest (te) lang wachten in de kou. Dat is snel opgepakt en alle ploegen zijn 4 minuten eerder vertrokken. Helaas
was de kwaliteit van de dropjes bij de start erg slecht. En van de vrijwilligers is hierbij een kies verloren. Schrale
troost: Deze moest er toch nog uit en hij bespaarde hierdoor wel tandartskosten.
Het eerste deel van de route liep lekker vlot. Al moest bij post 2 de eerste deelneemster al afhaken. Ze werd snel
weer naar de Bining vervoerd. Na een paar uurtjes rust is de dame in kwestie weer naar haar ploeggenoten gebracht
en heeft het laatste deel nog meegelopen. Bikkel! Tussen post 1 en 7 deden zich weinig problemen voor. Na post 7
liep het even mis. De ploegen moesten door een slecht begaanbaar stuk met stekelstruiken. Een stuk of 10 ploegen
hebben hierdoor veel tijd verloren. Ze dachten dat ze hier niet door konden/hoefden en liepen hierdoor vertraging
op. Dat leverde onderweg en na afloop wel gemopper op. Andere ploegen gingen zonder problemen door dit slecht
begaanbare stuk route. Van deze ploegen hoorde je: Geen probleem hoor. Ging prima. Dit is een WAMPEX. Dit hoort
erbij. Een van de vrijwilligers zei heel treffend: Dit is geen bejaardenwandeltocht, dit is een WAMPEX.
Nadat de ploegen bij de Stille post waren geweest liep het verder weer prima.

Bij iedere Wampex hebben we wel een inschatting wat goed en fout kan gaan en of de Wampex zwaar of niet zwaar
is voor de deelnemers.  Men dacht van tevoren dat dit een hele makkelijke Wampex zou worden. Waarom: Twee
weken voor de Wampex bleek dat n van de landeigenaar geen toestemming wilde geven voor het gebruik van zijn
landerijen. Hier hadden we niet op gerekend. Daardoor moeten we een deel van de route opnieuw uitzetten. Dit
koste onze mannen twee extra dagen in het veld. Ze hebben het heel snel en professioneel opgelost. Helaas  zijn
daardoor een paar spectaculaire oversteken komen te vervallen. Daardoor was er ook te weinig tijd om in de nieuwe
route allemaal spectaculair dingen te maken. Tijdens de Wampex bleek dat de route toch zwaarder was voor de
deelnemers dan we van tevoren hadden ingeschat. Er waren vrij veel uitvallers. Zeker 10 deelnemers hebben de
toch tussentijds moeten staken. En ploeg was voor post 1 al verdwaald. Ze hadden er in hun groepsnaam al
rekening mee gehouden ??.  Deze groep heeft later besloten te stoppen. Spijkerslaan konden jullie wel mannen!

De acrobatische toeren bij post 1 vielen wel in de smaak. Het spijkerslaan bij post 4 was ook succesvol. De puzzels bij
post 6 leverden nogal wat problemen op. Een beetje te moeilijk voor vermoeide deelnemers. Helaas misten bijna
alle ploegen daardoor de eerste letters van het te vinden woord (R op 1). Bij de evaluatie van deze Wampex gaat de
organisatie zelf ook de puzzels maken hoor.

De centrale post heeft een aantal telefoontjes van deelnemers gehad: we zijn nu hier wat moeten we nu, we weten
het niet meer. Meestal kon dit snel worden opgelost. Soms duurde het wat langer. De centrale post (bemand door
Sjoukje en Froukje) kent de route niet (wij hebben andere taken binnen de organisatie). Daardoor moesten we soms
een paar telefoontjes plegen om achter het antwoord te komen. Ook dat hoort bij een Wampex. Een van de
deelnemers was haar telefoon verloren tussen post 1 en 2. Na ongeveer een kwartiertje heen en weer bellen bleek
de telefoon vr post 1 te zijn gevonden en bij post 1 was afgeleverd. Ongelooflijk: Een telefoon in een zwart
waterdicht hoesje in het donker en toch wordt deze gevonden. Dank aan de vinders.

Dit jaar hadden we weer nieuwe (jonge) vrijwilligers op een post staan. Dit ging prima. Volgend jaar zijn ze weer van
de partij, zo leuk vonden ze het.
Ieder jaar gaat de opruimploeg achter de laatste ploegen aan om alles uit de route te halen. Zo ook dit jaar. De
posten helpen meestal met het opruimen van de attributen bij de posten. Scheelt ons veel tijd. Soms gaat dat mis
en heeft de opruimploeg meer werk.  Jammer. Volgend jaar beter. De opruimploeg loopt soms een dubbele
Wampex. Respect hoor.
Nadat alle ploegen bij de laatste post geweest zijn beginnen we in de Bining alvast met het opruimen van onze
spullen. En dat zijn er nogal wat. Soms is het lang wachten op de laatste ploeg(en). Dit jaar moesten we inderdaad
wat langer wachten: Niet op een ploeg maar op n van de posten. Het was zo gezellig onderweg op de post, dat
men had besloten wat langer te blijven.  We zitten na afloop even gezellig bij elkaar met allemaal sterke verhalen
en gekke dingen onderweg.  Dan moeten we de tafels en stoelen opruimen, aanvegen. Daarna namen de
vrijwilligers het van ons over om de Bining even flink schoon te maken. Rond 05.30 uur konden we huiswaarts. Dit
was erg vroeg in vergelijking met vorig jaar. Toen konden we pas om 07.30 uur huiswaarts.

Vanmorgen om 11.00 uur begon te groepsapp alweer de piepen. De meeste mensen van de organisatie waren al
druk bezig met het opruimen van alle dingen. Kar leeghalen en alle spullen schoonmaken/opruimen. Alle geleende
spullen terugbrengen. Ook dat hoort erbij.
Ondergetekende zat vanmorgen alweer om 10.30 uur aan het ontbijt. Boodschappen doen, alle Wampex spullen
schoonmaken, hesjes wassen en alles opruimen. Verslag maken en uitslaglijst voor de ploegen maken.

De winnaar 2018:

Waskemeer en omkriten.

Ze mogen de trofee weer een jaartje mee naar Waskemeer nemen. Looptijd: 5 uur en 34 minuten.

De winnaar van het spijkerslaan:

De verdwaalde R*kkers.
Met slechts drie slagen zat de spijker in het blok hout.

Ze mochten een hamer en het blok hout met de spijkers mee naar huis nemen.

De winnaar van de Rode lantaarn:

Girl Power
Ze hebben 10.17 uur gelopen. Dit is zonder bijtelling van de straftijd.

Vanavond allemaal vroeg naar bed en lekker slapen.

Bedankt voor het meedoen en tot volgend jaar op vrijdag 27 december 2019 bij de 27e WAMPEX.


Sjoukje van der Ley
29-12-2018

Oplossing rebussen:

t e g e l z e t t e r
s n e e u w e n
d u i z e l i n g
w e l g e m u t s t
d a m b o r d
p o l i t i e c e l
l o o p p a s
a c h t e r l i g g e n
o v e r e i n d
m o s s e l
b e s t a n d
Woord van twaalf letters: Reddingsvest